Venneslabrua – et samskapingsprosjekt for bedre levekår i Agder

Regionplan Agder 2030 har satt bedre levekår som et hovedmål for regional utvikling dette tiåret, og peker på at en rekke aktører må samarbeide for å nå målet. Prosjektet “En styrket elevtjeneste for bedre levekår i Agder”, med piloten ‘Venneslabrua’, har som hovedmål å utvikle metoder for tidlig innsats, og på den måten øke den forebyggende innsatsen og redusere behovet for trygdeytelser til unge mennesker. Prosjektet inngår i den helhetlige og systematiske levekårssatsingen som Agder fylkeskommune koordinerer.

Universitetet i Agder (UiA) ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon deltar med forskningsressurser inn i prosjektet. Prosjektdeltakelsen er basert på en aksjonsforskningsmetodologi der forskerne deltar sammen med representantene fra fylkeskommunen i samskapingsprosjektet. UiA bistår i prosjektet med forskningsbaserte kunnskap om fasilitering av samskapingsprosesser med utgangspunkt i den samskapte læringsmodellen utviklet av Professor Morten Levin ved NTNU for en organisatorisk kontekst (Greenwood & Levin, 2007; Klev & Levin, 2009) og videreutviklet av Professor James Karlsen og dr. Miren Larrea for en regional kontekst (Karlsen & Larrea, 2014). UiA bistår også med forskningsbasert kunnskap om levekår, endringsprosesser i og mellom organisasjoner og regional utvikling. Fra UiA sin side deltar Professor James Karlsen, PhD-stipendat Clare Hildebrandt, Førstelektor Torunn Olsen og Universitetslektor Gro Johansen.

Prosjektet startet i november 2021 og varer ut 2022.

Referanser:

Greenwood, D. J., & Levin, M. (2007). Introduction to Action Research – 2nd edition (Vol. Second Edition). Thousand Oaks: Sage Publications.

Karlsen, J., & Larrea, M. (2014). Territorial Development and Action Research: Innovation through Dialogue. Farnham Routledge.

Klev, R., & Levin, M. (2009). Forandring som praksis: Endringsledelse gjennom læring og utvikling. 2 utgave. Bergen: Fagbokforlaget.