Grønn omstilling

  • Innovasjonsstudent skrev masteroppgave om Morrow

    Masterstudent Anders Wullum har brukt våren 2023 på å gjennomføre en studie av Batterikysten som begrep – samt hvordan aktører i Arendalsregionen er med å realisere den. Masteroppgaven har som formål å vise en mulighet for andre mindre og mellomstore regioner som ønsker økonomisk vekst, samt bidra til løsningen av store samfunnsutfordringer som klimaendringene. Sammendraget…


  • Nytt EU-prosjekt om digital transformasjon for RIST-medlemmer

    Hvordan kan vi utvikle nødvendig kompetanse for fremtidens næringsliv? Det skal undersøkes gjennom EU-prosjektet Bridges 5.0 av europeiske aktører, herunder deltakere fra UiA. RIST-medlem Hans Christian Garmann Johnsen er en av deltakerne fra UiA. Kan sosiale forhold forverres av teknologi? Bedrifter er forskjellige med hensyn til hvor teknologifokuserte eller menneskefokuserte de er, noe som betyr…


  • RIST-medlemmer i regjeringens utvalg for kompetansebehov

    Professor James Karlsen og professor Jon P. Knudsen har vært med i Kompetansebehovsutvalget som leverte sin rapport til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe 12. juni. Regjeringen ønsket å finne ut hvilken kompetanse som er nødvendig for norsk arbeidsliv i møte med fremtidens utfordringer, som grønn omstilling. –  Rapporten fra Kompetansebehovsutvalget peker på store…