Om senteret

Forskingssenteret utfører tverrfaglig forsking på innovasjonsaktivitet for bærekraftig omstilling av industri og samfunn. Dette gjøres gjennom systematisk tverrfaglig forsking og aktiviteter for samhandling og samskaping av kunnskap og politikk. En rekke regionale aktører innen og utenfor akademia involveres i forsking og aktiviteter.

For RIST-senteret er det en sentral oppgave å forstå og svare på hvordan bærekraftsutfordringer kan løses gjennom systematisk tverrfaglig forskning og samskaping med interessenter i og utenfor akademia. Figuren under viser oppgygging av og sammenheng mellom forskingsaktivitet og samskaping i senteret.

Temaer det forskes på er:

1. Innovasjonssystemer og innovasjonsledelse

Forskningsaktiviteten vil fokusere på teoretiske og empiriske studier om innovasjonsbasert restrukturering av næringer og bedrifter og forskjellige typer innovasjonssystemer og ledelsespraksis i en bærekraftig retning. Det skal jobbes med å utvikle begrepene «utfordringsdrevne» regionale innovasjonssystemer og bærekraftsorienterte innovasjonspraksis, hvilke egenskaper slike innovasjonssystemer og praksiser har og hvordan de kan tilpasses for å takle store samfunnsutfordringer.

2. Innovasjon på arbeidsplasser

Forskningsaktiviteten har til hensikt å utføre grundig kvalitativ forskning i tre typer organisasjoner: offentlig sektor, industri og servicesektor. Forskningsspørsmålet er relatert til hvordan organisasjoner bygger kompetanse for bærekraftig arbeid under transformasjoner.

3. Utvikling av innovasjonspolitikk

Forskingsaktiviteten vil se på samspillet mellom innovasjonspraksis og endrede globale trender med utforming av praktisk og tilpasset innovasjonspolitikk til dagens samfunn.