– Forutsetningene for samarbeid i arbeidslivet er endret

Pandemi, ny teknologi og markedskrefter påvirker måten vi samarbeider på. Til høsten er RIST med på å arrangere en europeisk konferanse om innovasjon i arbeidslivet.

I oktober arrangeres det konferanse for European Network for Workplace Innovation, forkortet EUWIN. RIST-senteret ved UiA er med som arrangør, og konferansen skal avholdes i San Sebastian i Spania.

– Dette startet som et initiativ fra EU-kommisjonen, og nettverket jobber for å fremme medvirkning i arbeidslivet. Modellen vi har i Norge, med tett samarbeid mellom arbeidstagere og arbeidsgiver, er det ikke alle europeiske land som har tradisjoner for, sier professor Hans Christan Garmann Johnsen.

Professor Hans Christan Garmann Johnsen er med på å arrangere konferanse i EUWIN-nettverket.

UiAs hovedbidrag i nettverket er å lage tidsskriftet European Journal of Workplace Innovation som tar for seg ny forskning på samarbeid i arbeidslivet. Nettverket har gjennom årenes løp resultert i mange samarbeidsprosjekter, slik som Bridges 5.0 og GI-NI.

– På konferansen skal vi få oppdatere hverandre på det vi holder på med, men også se på nye trender. Forutsetningene for samarbeid i arbeidslivet er endret, og nå kommer det grønne skiftet og ny teknologi. Hvor godt blir medvirkningstradisjonen ivaretatt når dette skjer? Det skal bli interessant å se, sier Garmann Johnsen.

Han påpeker at den raske omstillingen i samfunnet ofte tar nye ideer for god fisk. Men den sosiale dimensjonen, med medvirkning fra arbeidstakere, er en viktig måte å sikre at omstillingene som skjer er til det beste også for arbeiderne.

Konferansen inviterer til bred deltakelse, og har ute en call for papers nå: https://workplaceinnovation.eu/event/the-future-of-workplace-innovation/