RIST-medlem fikk tildelt Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris 2023

Professor Hans Christian Garmann Johnsen har fått Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris i 2023 for sin forskning på organisasjonsteori med anvendelse på regional utvikling og innovasjon. Juryen vektla blant annet hans nettverksbygging i Agder i rollen som forskningsleder i nasjonale og internasjonale prosjekter, samt hans mange, sterke publikasjoner i høyt anerkjente forlag.

Preses i Agder Vitenskapsakademi May-Brith Ohman Nielsen sammen med Hans Christian Garmann Johnsen. Foto: Olav Breen

– En slik anerkjennelse som denne gir en gledelig opplevelse av at ens arbeid kan vekke interesse og ha innflytelse som strekker seg ut over ens egen faglige sfære, sier Garmann Johnsen i sin takketale.

Han fremhever sine to store interesser, idéhistorie og filosofi og aktuelle samfunnsspørsmål, og hvordan disse har lagt grunnlaget for og retning for hans vitenskapelige arbeid.

– Denne prisen inspirerer meg til å fortsette mitt arbeid innen begge disse feltene: som en aktiv samfunnsforsker som samtidig stiller grunnleggende spørsmål om hva vitenskapelig kunnskap faktisk representerer og hvilket filosofisk grunnlag den hviler på. Jeg ønsker igjen å takke for å ha blitt tildelt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2023, avslutter han.

May-Brith Ohman Nielsen sammen med årets vinnere, Torstein Kastberg Nilssen, Hans Christian Garmann Johnsen og Jose Julio Gonzales. Foto: Olav Breen

Prisen deles ut annen hvert år innenfor fagfeltet humaniora/samfunnsfag og realfag/medisin, med en premie på 30,000 NOK og et bilde eller diplom.

Sørlandets Kompetansefond delte også ut en pris for populærvitenskapelig formidling, som i år gikk til Jose Julio Gonzales som er professor emeritus fra Fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder. I tillegg delte også Agder Vitenskapsakademi ut en forskningspris til yngre forskere hvor årets vinner ble Torstein Kastberg Nilssen som er matematiker og førsteamanuensis ved Matematisk institutt ved UiA.