RIST-medlem Benedikte Wrålsen har disputert

RIST-medlem Benedikte Wrålsen disputerte 03. oktober med avhandlingen «Environmental and economic assessments of electric vehicle battery end-of-life business models». Avhandlingen kan leser her. Wrålsen avsluttet dermed sine doktorstudier ved Handelshøyskolen ved UiA.

Disputanten startet med å holde en prøveforelesning i temaet «Circular Business Models as Drivers for Change in the Electrical Vehicle (EV) Industry» hvor hun presenterte kjennetegn på sirkulære forretningsmodeller og hvordan disse har utviklet seg innen næringen for elektriske kjøretøy. Wrålsen fortsatte disputasen med en presentasjon av avhandlingen før ordet ble gitt videre til hver av de to opponentene for diskusjon av avhandlingen.

Benedikte Wrålsen forklarer hvordan et batteri for el-biler er bygget opp og hvilke utfordringer dette gir for ressursgjenvinning.

Avhandlingen er tverrfaglig i krysningsfeltet mellom industriell økologi og sirkulærøkonomi. Sammen med blant andre RIST-medlemmene Magnus M. Hellström og Stina Torjesen har Wrålsen vært tilknyttet BATMAN-prosjektet (Lithium ion BATteries – Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams) ledet av EYDE-klyngen og ser på hvordan batterier fra el-bil næringen håndteres.

Wrålsen ble veiledet av RIST-medlem og professor ved Handelshøyskolen Magnus M. Hellström, samt førsteamanuensis Reyn O’Born og forsker Bernhard Fäßler ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA. Avhandlingen og disputasen ble vurdert av en evalueringskomité ledet av førsteamanuensis og RIST-medlem Arngrim Hunnes, samt to opponenter: Professor Rupert Baumgartner fra  University of Graz og Professor Nancy Bocken fra Maastricht University.