Ny masteroppgave om Agder: Grønne bærekraftige regioner

Malene Sagedals masteroppgave ser nærmere på hvordan næringslivet i Agder forholder seg til å bli en grønn og bærekraftig region.

– Dette er ord som betyr forskjellige ting for forskjellige folk, og det kom tydelig frem i intervjuene. Men jeg ble overrasket over hvor langt fremme denne tematikken er hos bedriftene. De er i gang med tiltak som langt overgår lovkravene, sier Malene Sagedal.

Hun har nettopp fullført sin mastergrad og levert oppgaven «Grønne bærekraftige regioner», veiledet av Jan Ole Rypestøl. Hun har intervjuet ledere, mellomledere og vanlige arbeidsfolk fra et utvalg bedrifter i Agder.

Strøm og havner

– Jeg prøvde å finne ut av hva bedriftene selv mener hemmer og fremmer at Agder skal bli en grønn og bærekraftig region. Det ble tydelig at mange ser utfordringer med strømnettet og havnene, sier Sagedal.

Strømnettet behøver oppgraderinger for å kunne levere til kraftkrevende industrier, imens havnene må oppgraderes for å bedre kunne tilby service til den fremvoksende havvindnæringen.

– Ofte er det systemaktørene, slik som fylket og kommunen, som går foran. Men i Agder henger de litt bakpå. Det stikker kjepper i hjulene for et næringsliv som beveger seg mot det grønne skiftet, sier Sagedal.

Deler hemmeligheter

Hun opplevde at bedrifter gladelig delte sensitiv bedriftsinformasjon mellom hverandre, for å kunne klare å gå i en mer bærekraftig retning.

– Selv om de konkurrerer ønsker de å samarbeide om bærekraftige løsninger. Skiftet mot en grønnere industri går sakte, men jeg tror at når systemaktørene får ting på plass kan skiftet gå mye raskere, sier Sagedal.

Ny bok: Hva menes med «lærende»-begrepet?

Skoler, organisasjoner og bedrifter skal alle være «lærende». Men hva betyr nå det? Det har professor Anders Örtenblad skrevet bok om.

– I boken utforsker jeg begrepet lærende, sammen med mange andre forskere. Boken er nysgjerrig og litt kritisk, med forskjellige perspektiver, sier Örtenblad.

Han har selv forsket på lærende organisasjoner gjennom flere år. Gjennom 1990- og 2000-tallet vokste «lærende»-begrepet i popularitet, og det har blitt knyttet til en endeløs rekke av samfunnsinstitusjoner.

Både positiv og negativ

– Kunnskapsdepartementet innførte at alle skoler og barnehager i landet skulle være lærende skoler og lærende barnehager. Til forskjell fra hva da? Det er jo ikke slik at de ikke drev med læring fra før av. Samtidig så er det mange positive sider med denne trenden, som også kommer frem i boken, sier Örtenblad.

Les mer om boken hos Oxford University Press.

Han har selv forfattet fem av kapitlene i boken, men også professor Jon P. Knudsen og professor Hans Christian Garmann Johnsen fra RIST-senteret har skrevet et kapittel sammen. Totalt 20 fagpersoner fra forskjellige fagdisipliner har bidratt med sine perspektiver.

Nye begreper på vei inn

Boken ser også fremover, for det er nye begreper på vei inn som erstatter «lærende»-begrepet.

Professor Anders Örtenblad er aktuell med ny bok.

– Begrepene «smart» og «knowledge» er nå på vei inn, og det ser vi også på i boken. Det er interessant å finne ut av hva folk egentlig mener når de bruker slike begreper, for de er med på å forme hvordan vi jobber og organiserer oss. Dette har vel blitt en slags «lærende bok»…, sier Örtenblad.