EU-støttet konferanse avholdt på UiA av RIST-medlemmer

25. mai ble GI-NI-konferansen avholdt ved Universitetet i Agder. Konferansen ble avholdt i forbindelse med forskningsprosjektet ‘Growing Inequality: a Novel Integration of transformations research’ (GI-NI) som er støttet av EU gjennom Horizon 2020 programmet. RIST-meldemmer professor Jon P. Knudsen og professor Hans Christian Garmann Johnsen er deltakere i prosjektet. Sistnevnte er også leder av UiA sin del av prosjektet.

Professor Hans Christian Garmann Johnsen ønsket alle velkommen til Kristiansand og UiA.

Bakgrunnen for GI-Ni er den økende ulikheten som har vokst mellom og innad i europeiske land. Forskningsprosjektet kommer med politikk- og styringsanbefalinger med et mål om å utruste bedrifter og befolkning til å bedre kunne sikre like muligheter for å på den måten fremme mer inkluderende vekst og velferd i Europa. Det totale budsjettet er på 30 millioner kroner, hvor 3 av disse er tildelt UiA. Bidraget fra deltakerne fra UiA kommer de neste to årene, og skal dreie seg rundt fremtidige scenarier, politikk-anbefalinger og integrasjon av kunnskap på flere nivåer.

Professor Jon P. Knudsen deltok i panelsamtale og delte innsikt rundt fremtidens arbeidsliv.

Årets tema for konferansen var ‘The Impact of the Global Transformations on Inequality’, og samlet rundt 100 forskere på campus Kristiansand for konferanse og workshop, og et tilsvarende antall fulgte med digitalt. Det ble holdt 17 presentasjoner fra forskere med over 10 ulike nasjonaliteter, i tillegg til en panelsamtale hvor RIST-medlem Jon P. Knudsen deltok.

Garmann Johnsen og Knudsen er ikke de eneste fra Universitetet i Agder som er involvert i prosjektet og konferansen. UiA-kolleger førsteamanuensis Eirin Mølland, professor Jarle Trondal, professor Rómulo Pinheiro og forsker Tore Bersvendsen er også deltakere i prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet, se videoen under eller besøk prosjektets nettside her.