Nytt EU-prosjekt om digital transformasjon for RIST-medlemmer

Hvordan kan vi utvikle nødvendig kompetanse for fremtidens næringsliv? Det skal undersøkes gjennom EU-prosjektet Bridges 5.0 av europeiske aktører, herunder deltakere fra UiA. RIST-medlem Hans Christian Garmann Johnsen er en av deltakerne fra UiA.

RIST-medlem og professor Hans Christian Garmann Johnsen er med i Bridges 5.0

Kan sosiale forhold forverres av teknologi?

Bedrifter er forskjellige med hensyn til hvor teknologifokuserte eller menneskefokuserte de er, noe som betyr (i grove termer) at den relative andelen verdiskapning til produksjonen kommer fra mennesker eller fra maskiner (teknologi). Som regel representerer alle selskaper en blanding av de to, og de er dermed avhengig av kvaliteten på input både av menneskelig kompetanse og teknologi. Samspillet mellom mennesker og teknologi er komplekst og kan påvirke menneskers velvære på jobb og sosiale forhold på regionalt nivå.

Denne utfordringen er også relevant i Agder, da det er en stor og sterkt utviklet industri som står i sentrum av grønn- og teknologisk omstilling samtidig som som det satses på etablering av en helt ny bransje. Mange av de som skal jobbe i denne nye industrielle virkeligheten finnes ikke i arbeidslivet i dag. Det er ingen utdanning for mange av tingene de skal jobbe med, og vi har begrenset innsikt i mange av måtene de skal jobbe på i fremtiden.

Utarbeide opplæringsverktøy

Prosjektet hadde oppstart 1. januar 2023 og består av flere arbeidspakker, hvor UiA blant annet skal bidra med kvantitative analyser. I tillegg til UiA, skal også aktører som Morrow og Eyde-klyngen delta i to arbeidspakker. Finansiert av EUs Horizon program har prosjektet et budsjett på 4,6 millioner euro. Frem til prosjektets slutt ved utgangen av 2026 skal deltakerne forske på den menneskelige siden av den nye teknologiske virkeligheten i etterkant av Industri 4.0. Prosjektet skal avslutningsvis utvikle en plattform for effektiv opplæring av arbeidere.

Les mer om prosjektet her.