Maria Tønnessen (2019) Innovasjonsprosesser i offentlig sektor. En casestudie av Digitalt tilsyn. Masteroppgave institutt for arbeidsliv og innovasjon UiA