Maria Aslaksen (2019) Innovasjon og digitalisering i næringslivet. En studie av trevarebedrifter og mekaniske bedrifter i Agder. Masteroppgave institutt for arbeidsliv og innovasjon UiA.