Emelie Langemyr Eriksen (2019) I skjæringspunktet mellom digitalisering og kultur. En casestudie av to lokalaviser i Schibsted.