Ny bok: Hva menes med «lærende»-begrepet?

Skoler, organisasjoner og bedrifter skal alle være «lærende». Men hva betyr nå det? Det har professor Anders Örtenblad skrevet bok om.

– I boken utforsker jeg begrepet lærende, sammen med mange andre forskere. Boken er nysgjerrig og litt kritisk, med forskjellige perspektiver, sier Örtenblad.

Han har selv forsket på lærende organisasjoner gjennom flere år. Gjennom 1990- og 2000-tallet vokste «lærende»-begrepet i popularitet, og det har blitt knyttet til en endeløs rekke av samfunnsinstitusjoner.

Både positiv og negativ

– Kunnskapsdepartementet innførte at alle skoler og barnehager i landet skulle være lærende skoler og lærende barnehager. Til forskjell fra hva da? Det er jo ikke slik at de ikke drev med læring fra før av. Samtidig så er det mange positive sider med denne trenden, som også kommer frem i boken, sier Örtenblad.

Les mer om boken hos Oxford University Press.

Han har selv forfattet fem av kapitlene i boken, men også professor Jon P. Knudsen og professor Hans Christian Garmann Johnsen fra RIST-senteret har skrevet et kapittel sammen. Totalt 20 fagpersoner fra forskjellige fagdisipliner har bidratt med sine perspektiver.

Nye begreper på vei inn

Boken ser også fremover, for det er nye begreper på vei inn som erstatter «lærende»-begrepet.

Professor Anders Örtenblad er aktuell med ny bok.

– Begrepene «smart» og «knowledge» er nå på vei inn, og det ser vi også på i boken. Det er interessant å finne ut av hva folk egentlig mener når de bruker slike begreper, for de er med på å forme hvordan vi jobber og organiserer oss. Dette har vel blitt en slags «lærende bok»…, sier Örtenblad.

– Forutsetningene for samarbeid i arbeidslivet er endret

Pandemi, ny teknologi og markedskrefter påvirker måten vi samarbeider på. Til høsten er RIST med på å arrangere en europeisk konferanse om innovasjon i arbeidslivet.

I oktober arrangeres det konferanse for European Network for Workplace Innovation, forkortet EUWIN. RIST-senteret ved UiA er med som arrangør, og konferansen skal avholdes i San Sebastian i Spania.

– Dette startet som et initiativ fra EU-kommisjonen, og nettverket jobber for å fremme medvirkning i arbeidslivet. Modellen vi har i Norge, med tett samarbeid mellom arbeidstagere og arbeidsgiver, er det ikke alle europeiske land som har tradisjoner for, sier professor Hans Christan Garmann Johnsen.

Professor Hans Christan Garmann Johnsen er med på å arrangere konferanse i EUWIN-nettverket.

UiAs hovedbidrag i nettverket er å lage tidsskriftet European Journal of Workplace Innovation som tar for seg ny forskning på samarbeid i arbeidslivet. Nettverket har gjennom årenes løp resultert i mange samarbeidsprosjekter, slik som Bridges 5.0 og GI-NI.

– På konferansen skal vi få oppdatere hverandre på det vi holder på med, men også se på nye trender. Forutsetningene for samarbeid i arbeidslivet er endret, og nå kommer det grønne skiftet og ny teknologi. Hvor godt blir medvirkningstradisjonen ivaretatt når dette skjer? Det skal bli interessant å se, sier Garmann Johnsen.

Han påpeker at den raske omstillingen i samfunnet ofte tar nye ideer for god fisk. Men den sosiale dimensjonen, med medvirkning fra arbeidstakere, er en viktig måte å sikre at omstillingene som skjer er til det beste også for arbeiderne.

Konferansen inviterer til bred deltakelse, og har ute en call for papers nå: https://workplaceinnovation.eu/event/the-future-of-workplace-innovation/